MTBF / MTTF / MTTR

MTBF – średni czas między awariami – to metryka używana do pomiaru średniego czasu między awariami systemu lub produktu. Zapewnia oszacowanie niezawodności systemu i może być wykorzystywane w planowaniu konserwacji i podejmowaniu decyzji. Im wyższy MTBF, tym bardziej niezawodny jest system. MTBF jest zwykle wyrażany w godzinach lub innych jednostkach czasu.

MTTR – średni czas naprawy – to miara niezawodności, która mierzy średni czas potrzebny do naprawy uszkodzonego systemu, komponentu lub sprzętu. MTTR służy do oceny efektywności działań utrzymaniowych oraz identyfikacji możliwości doskonalenia procesu utrzymania ruchu. Zmniejszając MTTR, organizacje mogą zwiększyć dostępność i niezawodność swoich systemów, skrócić przestoje i poprawić ogólną wydajność operacyjną.

MTTF – średni czas do awarii – jest miarą niezawodności, która wskazuje średni oczekiwany czas działania urządzenia lub systemu, zanim ulegnie awarii. MTTF służy do przewidywania niezawodności produktu przez cały okres jego użytkowania.

Utrzymanie niezawodności odnosi się do działań podejmowanych w celu zapewnienia dalszego działania systemu lub urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłużenia jego żywotności. Może to obejmować konserwację zapobiegawczą, naprawy, modernizacje i wymiany. Utrzymanie niezawodności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia działania systemu i maksymalizacji jego MTTF.

MTBM – średni czas między konserwacjami – obejmuje rutynowe kontrole i naprawy w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu i zapobiegania awariom. Celem jest maksymalizacja czasu między awariami i minimalizacja przestojów. Może to obejmować zapobiegawcze czynności konserwacyjne, takie jak regularne przeglądy, czyszczenie i wymiana zużytych części, a także reaktywne czynności konserwacyjne, takie jak naprawianie usterek w przypadku ich wystąpienia. Niezawodność MTBM jest ważnym czynnikiem zapewniającym płynne działanie systemów i zmniejszającym całkowity koszt posiadania.