5S / CIL

5S to metodologia organizowania i utrzymywania czystego i wydajnego środowiska pracy.

Zasady 5S to:

-> Seiri – Oddziel potrzebne przedmioty od niepotrzebnych i usuń te drugie.
-> Seiton – Ułóż niezbędne elementy w logicznej kolejności dla wydajności.
-> Seiso – Dokładnie wyczyść miejsce pracy.
-> Seiketsu – Ustal standardowe procedury utrzymania czystości i organizacji.
-> Shitsuke – Spraw, aby zasady 5S stały się nawykiem i częścią kultury organizacyjnej.

W autonomicznym utrzymaniu ruchu 5S jest ważnym aspektem tworzenia środowiska pracy, które pozwala pracownikom szybko i skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy. Utrzymując czyste, zorganizowane i dobrze funkcjonujące miejsce pracy, pracownicy mogą poprawić swoje umiejętności w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, skracając przestoje i poprawiając ogólną wydajność.

CIL w autonomicznej konserwacji odnosi się do czyszczenia, kontroli i smarowania. Jest to kluczowy element Total Productive Maintenance (TPM) i polega na zaangażowaniu operatorów w konserwację własnego sprzętu oraz zapewnienie, że jest on czysty, odpowiednio nasmarowany i optymalnie działa. Wykonując te zadania regularnie, operatorzy mogą wcześnie identyfikować potencjalne problemy i podejmować działania naprawcze, które mogą poprawić niezawodność sprzętu i skrócić przestoje.