Mikro przestoje

Mikroprzestoje to krótkie zatrzymania maszyn/procesu, najczęściej niewymagające interwencji pracowników działu utrzymania ruchu. Bagatelizowane, nie przyciągają uwagi kierownictwa – niekiedy kwalifikowane jako speed loss trudny do zaadresowania. Z tego powodu utrzymują się przez dłuższy okres czasu będąc źródłem znaczącej straty analizując dane w dłuższej perspektywie. Jednocześnie negatywnie wpływają na morale pracowników budując wśród operatorów frustrację.
Mikroprzestoje z uwagi na swoją silną powtrzalność – nie mając dostępu do złożonych systemów monitorowania wydajności produkcji – z reguły wystarczy rejestrować ilość zatrzymań w danej próbce czasu w sposób nieprzerwany. Takie dane mogą być podstawą do obliczenia udziału mikroprzestojów w całości strat związanych z nieplanowanymi zatrzymaniami, a tym samym wyzwalaczem do ponownego zastanowienia się nad priorytetami.