FURMI – Reliability Centered Maintenance

realizujemy projekty zwiększenia efektywności utrzymania ruchu na zasadach success fee

serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety

Kliknij tutaj
  • MTBF / MTTF / MTTR

    MTBF – średni czas między awariami – to metryka używana do pomiaru średniego czasu między awariami systemu lub produktu. Zapewnia oszacowanie niezawodności systemu i może być wykorzystywane w planowaniu konserwacji i podejmowaniu decyzji. Im wyższy MTBF, tym bardziej niezawodny jest system. MTBF jest zwykle wyrażany w godzinach lub innych jednostkach czasu. MTTR – średni czas […]

  • 5S / CIL

    5S to metodologia organizowania i utrzymywania czystego i wydajnego środowiska pracy. Zasady 5S to: -> Seiri – Oddziel potrzebne przedmioty od niepotrzebnych i usuń te drugie.-> Seiton – Ułóż niezbędne elementy w logicznej kolejności dla wydajności.-> Seiso – Dokładnie wyczyść miejsce pracy.-> Seiketsu – Ustal standardowe procedury utrzymania czystości i organizacji.-> Shitsuke – Spraw, aby […]

  • Mikro przestoje

    Mikroprzestoje to krótkie zatrzymania maszyn/procesu, najczęściej niewymagające interwencji pracowników działu utrzymania ruchu. Bagatelizowane, nie przyciągają uwagi kierownictwa – niekiedy kwalifikowane jako speed loss trudny do zaadresowania. Z tego powodu utrzymują się przez dłuższy okres czasu będąc źródłem znaczącej straty analizując dane w dłuższej perspektywie. Jednocześnie negatywnie wpływają na morale pracowników budując wśród operatorów frustrację.Mikroprzestoje z […]

Zapraszamy do kontaktu